top of page

Kastellet,
sveriges vackraste utbildningsplats
*Video från Kastellet 
konferens

Historik *från Wikipedia

Det första kastellet uppfördes 1667 av arkitekt Erik Dahlbergh. Efter att flottan flyttat till Karlskrona 1680 förföll kastellet.

På eftermiddagen den 21 juni 1845 skakades Stockholm av en smäll då krutförrådet, som användes som ammunitionsfabrik flög i luften. Man beslutade då att uppföra ett nytt kastell på platsen. Chefen för Ingenjörkåren Carl Fredrik Meijer utformade ritningarna till en medeltidsromantisk tjockmurad tornbyggnad med två flyglar.

Planerna kom att revideras av arkitekten och överste i Flottans mekaniska kår Fredrik Blom. Tornets proportioner förändrades och det försågs med ett 20 meter högt runt trapptorn som innehåller en spiraltrappa utan spindel.

De två krenelerade flygelbyggnaderna i rött formpressat murtegel på en hög sockel av gråsten som innehåller logement. Byggnaden restes mellan 1846 och 1848.

Kastellet återfick sin försvarsfunktion under andra världskriget då det blev en del av Stockholms fasta luftförsvar. Man rustade då tornet och batteriplan med snabbskjutande luftvärnskanoner. Under 1970-talet genomgick kastellet en ombyggnad till kontor och konferenslokal

Utbildningssal Fylgia

I Kastellets östra flygel på första våningen ligger konferensrum Fylgia med kapacitet för 18-20 personer runt bordet. I anslutning ligger två  rum med klubbrumskänsla som ger tillfälle att dela upp konferensdeltagarna i mindre diskussions-och arbetsgrupper. Lokalen är utrustad med TV-skärm, blädderblock, anteckningsblock och pennor.

Övningsanläggning

Till utbildningen Beredskapssamordnare kommer en övningsmodell användas för att fysiskt åskådliggöra samordningsmodellen enligt den nya beredskapsplanen.

Övningsmodellen används även vid spel och gruppuppgifter. Den praktiska övningen är effektiv metod vid civilförsvarsutbildningar med stor bredd på deltagarnas organisationer. Vi har målsättning att låta deltagarnas organisationer få ingå i den spelplan som används.

Fylgia-planskiss2.jpg
bottom of page