top of page
DJI_0297-1024x768.jpg
 • Twitter
Flyer totalförsvarsutbildning April.jpg

Förra kursens talare

Boka nu, 12-15 november 2024  Diplomutbildning
Nyheter för det civila försvaret.

Totalförsvarets tillväxt innebär omfattande förändringar och den största satsningen i modern tid.

-Utbildningen ger dig en samlad översikt av den stora mängden ny information och vägleder dig till att nyttja den effektivt.

Utbildningen passar dig som jobbar eller ska arbeta på beredskapsmyndighet, kommun, eller näringsliv och behöver veta vad som är nytt och på gång.

 

kurstillfälle med start vinter 2024

kan bokas längst ned på sidan

Our Services
Mäss.jpg

Om Utbildningen

Totalförsvarsutbildning med både teori och praktik​
Få förmåga att öva dig själv och din organisation

ÖVNINGAR
 

 • Utbilda din organisation. Användning av webbutbildning

 • Eget arbete

DIPLOMERING

 • Inlämning eget arbete

 • Diplom som intygar kursdeltagande och examen

ÖVERSIKT ​

 • Dag 1 Introduktion & Presentation​

 • Dag 1 Lektionspass 1 & 2​

 • Dag 1 Gruppuppgift ​

 • Dag 2 Lektionspass 3 & 4​

 • Dag 2 Gruppuppgift ​

 • Dag 3 Enskilda uppgifter, samt uppstart eget arbete ​

 • Dag 4 Eget arbete, Avslutning

Alla dagar börjar undervisningen 09:00- avslutas 15:30 

*Detaljschema skickas efter anmälan

ÖVNINGSANLÄGGNING
& BIBLIOTEK

Till utbildningen används en metod och modell som förenklar överblick och åtkomst till information. Denna återfinns 

i Utbildningsportalen.

MSB metodstöd för utvärdering används.

Biblioteket utgörs av en omfattande samling av de aktuella publikationerna.

Lärandeprocessen innebär att du som elev har verktygen för fördjupade kunskaper.

Kursinnehåll
Dag 1&2 vid kastellet​
Dag 3&4 distansstudier

LOGISTIK

Kastellet har utmärkt service. Vi bjuder på för -och eftermiddagskaffe.

Lunch ingår i utbildningen och intas gemensamt på restaurang segelkronan

Hotell finns till förmånligt pris. Här rekommenderas Drottning Victorias Örlogshem, på gångavstånd 

FÖRELÄSNINGAR
 

Katarina, beredskapssamordnare 

vid större kommun.

“Jag kommer att ha stor nytta av denna rapport och det som du samlade ihop inom min fråga. Tack för bra utbildning. Både Emilia och jag känner oss stärkta i vårt fortsatta arbete."

Lena Wilderäng, föreläsare,

"En av veckans givande möten var med Johan som är kursansvarig och chef på Kastellet Utbildningar. Imponerad av kompetensnivån, och den pedagogiska samt organisatoriska förmågan."

Nadja, Beredsskapssamordnare vid mindre kommun.

“Jag tror att det är väldigt effektivt att det krävts så mycket aktivt deltagande och inte bara informativt. Jag själv lär mig absolut bäst på det sättet. Viktigt att inte bara mata in information utan att verkligen få bearbeta den och diskutera”

Varför ska du gå utbildningen?  - i Beredskapsförordningen står om utbildning och övning.
Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
8 §   Varje myndighet ska ansvara för att personalen vid myndigheten får den utbildning och övning som
behövs för att den ska 
kunna utföra sina uppgifter vid fredstida krissituationer.
11 § Varje myndighet ska ansvara för att personal som är krigsplacerad vid myndigheten får den utbildning och övning som behövs
för att den ska kunna utföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Det civila försvaret bygger på samverkan för att fungera i krig
Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
7 § Vid höjd beredskap ska de enskilda organisationer och företag som enligt överenskommelse eller på annan grund är skyldiga att fortsätta sin verksamhet i krig vidta de särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de under de rådande förhållandena ska kunna fullgöra dessa skyldigheter.

Bokningsinformation

Priset: 25 000 exkl.moms

 

Utbildningen kan belasta 2:4 medel - se fliken Totalförsvaret växer.

Fakturan på kursavgiften skickas direkt i samband med bokning och ska betalas inom 30 dagar. I kursavgiften ingår kursdokumentation samt för -och eftermiddagsfika. Alla priser är exklusive moms.

Du kan boka av dig helt kostnadsfritt inom två veckor. Därefter debiteras ni 50% av kursavgiften fram till en vecka innan kursstart. Därefter debiteras hela kursavgiften. Ett alternativ till avbokning är att någon annan går i ditt ställe.

Contact
bottom of page